Aktuel og kommende udstilling

Kommende udstilling:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fernisering torsdag 25. oktober kl. 19.00

-------------------------------------------------------------------------------------------

25. oktober – 11. november

 

Kirstine Ørts Thingstrup, Vemb

  • Malerier

NATUR SPOR

 

Spor af natur i billeder. Billeder med naturen som inspirationskilde.

Værkerne er lavet på kobbertrykspapir med pigment og akryl i proces med bl.a. vand og nedskurring. Enkelte billeder er dog på lærred beklædt med nepalpapir, som gør det muligt også at anvende vand og nedbrydning på lærreder.

Det organiske udtryk fremkommer ved at følge naturens principper, hvor den flydende bevægelse opbygger og nedbryder i en cirkulær proces. Ind imellem bliver alt næsten nedbrudt og alligevel består spor, der efterfølgende giver inspiration til at arbejde videre. Lag på lag. Processen kan minde om naturens erosion og forandring. Nedbrydning og opbygning.

Naturens dan-

nelse af spor

gennem tusin-

de af år er fas-

cinerende og

kan kun bringe

ydmyghed

frem i forsøget

på at danne

spor, der min-

der om natu-

rens kunst.

Den fantastiske

natur og det

uopnåelige i at nå naturens evne til at frembringe kunst. Inspirationen kommer især fra områderne ved Vesterhavet, skovene og fra landskaber på Island.

Enkelte billederne er lette og luftige. Her er nogle konturer fremhævet med fine streger med tusch eller blyant.

Min mesterlærer er billedkunster Inge Kjær, Ulfborg, hvor jeg har været på mange kurser de sidste 10 år.

Tidligere var mit materiale oliemaling på lærred.

Enkelte steder er der tekster til temaer, som billederne tager afsæt i.

Det er en fritidsinteresse for mig. Til daglig arbejder jeg som psykoterapeut med menneskers processer og udvikling. Den menneskelig proces, som beskrives af Ole Vedfelt, ligner på mange måder de processer, der findes i naturen og som billederne også forsøger at afspejle. Der er en konstant søgen efter det der kan fremhæves og forfines, hvorved der kan fremkomme dybder og indhold som ikke umiddelbart var synligt.

 

Venlig hilsen fra Kirstine Ørts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. oktober – 11. november

 

Johannes Kristensen, Vildbjerg

  • Tiffany

TIFFANY

 

Vildbjergs multikunstner Johannes Kristensen udstiller Tiffany værker.

 

Johannes Kristensen forklarer, at Tiffany er en gammel østeuropæisk teknik inden for glaskunst. Man lodder glasstykker sammen med kobbertråd for derefter at efterbehandle med tin, så lodningerne fremstår sølvfarvede.

 

I udstillingen vil indgå mange forskellige genstande så som: lampeskærme – engle – fugle – blomster o.m.m.

 

Der er mulighed for at indgive bestilling til julegaver o.l

 

Kunstforeningen Trehøje

Burgårdsvej 8, 7480, Vildbjerg kunstforeningen-trehoje@outlook.com