Bestyrelsen

Bestyrelsen

Hent GF - dagsorden

i PDF format

----------------------------------------------

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Alle er valgbare på generalforsamlingen, hvis man er medlem, eller bliver medlem umiddelbart i forbindelse med valget.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har indbetalt kontingent for kalenderåret forud for den aktuelle generalforsamling. og/eller for indeværende kalenderår senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Endvidere er æresmedlemmer stemmeberettigede.

Hent

vedtægter

for

Kunstforeningen Trehøje

i PDF format

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formand (provisorisk):      Svend Hviid                      tlf. 21 75 18 65            svend.hviid@mail.tele.dk

Næstformand (provisorisk): Grethe Gottfredsen   tlf. 22 44 76 08             gottfredsengrethe@gmail.com

Kasserer (provisorisk:      Aage Lavrsen                   tlf.  20 12 31 28            aagelavrsen75@gmail.com

Sekretær (provisorisk):    Annette Stiel                    tlf. 61 79 49 25             annette_stiel@hotmail.com

Hjemmeside + IT (provisorisk):  Svend Hviid          tlf. 21 75 18 65             svend.hviid@mail.tele.dk

Medlem (provisorisk):      Asta Maabjerg                 tlf. 50 62 28 75             astaknudmaabjerg@gmail.com

----------------

Suppleant (provisorisk):  Kjeld Schou                      tlf. 21 27 26 29             annaogkjeld@gmail.com

Æresmedlemmer


Holger Mosekjær Madsen, bestyrelsesmedlem i 15 år

Grethe Gottfredsen, formand i 17 år

Kjeld Schou, bestyrelsesmedlem i 15 år

Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes pr mail ved at klikke på  mailadressen.

Kunstforeningen Trehøje

Burgårdsvej 8, 7480, Vildbjerg          kontakt@kunstforeningen-trehoje.dk